Úhrada povolenky

Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu pro rok 2020

 

Výdeje povolenek probíhají v úřední dny (úterý a čtvrtek):

– od čtvrtka 2. ledna do  úterý 14. ledna –  14:00 až 18:00 hodin

– od čtvrtka 16. ledna do čtvrtka 27. února – 16:00 až 18:00 hodin

– od úterý 3. března do úterý 28. dubna pouze úterky – 16:00 až 18:00 hodin

Případné nejasnosti je možné zkonzultovat na tel. 604 828 704 u pana Šedivého

 

Informace k vrácení povolenek  a úhradě členského příspěvku

 

Do 15. ledna vrátit povolenku a sumář úlovků prostřednictvím následujících možností:

·         osobně v klubovně (sídle) pobočného spolku v úředních hodinách

·         do poštovní schránky na podestě při vstupu k sídlu RZP

·         poštou na MRS z.s. PS Hrušovany nad Jevišovkou, Nádražní 541, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou (NE doporučeně!!)

Do konce února uhradit členský příspěvek na rok 2020.

IX. sjezd MRS rozhodl o dvou zásadních změnách oproti dosavadním zvyklostem v činnosti svazu:

  1. Ruší se brigádnická povinnost – ale kompenzuje to
  2. Vyšší členský příspěvek

Všichni držitelé povolenek včetně mládeže od 16 let, žen, důchodců, držitelů průkazek ZP a ZTP, členů výboru a rabářské stráže budou platit členský příspěvek o 800 Kč vyšší než dosud (vychází to z minimální mzdy).

1./ Členské příspěvky

Mládež do 16 let: 200 Kč
Udržovací členství (bez nároku na povolenku): 450 Kč
Ostatní: 1.250 Kč

Zápisné:
dospělí a mládež 16 – 18 let: 1.000 Kč

2. / Ceny povolenek pro “Členy” (pro členy MRS a ČRS)

Mládež do 16 let: 300 Kč
Mládež 16 až 18 let a držitelé průkazek ZP a ZTP: 500 Kč
Ostatní: 950 Kč
Pstruhová: 1.000 Kč
Celosvazová: 3.250 Kč

Způsob platby výše uvedených dokladů:

·         nejlépe platební kartou přes platební terminál v klubovně PS
·         platební kartou přes bankomat
·         převodem z bankovního účtu na účet 107-1552200267/0100, variabilní symbol: 4622xxxx – číslo členského průkazu
·         složenkou – k vyzvednutí v klubovně PS

Výzva pro členy PS, kteří mají odpracovanou brigádnickou povinnost a sponzory: prosíme choďte až po 16. lednu – mimo hlavní nápor. Výbor rozhodl, že vám bude úsilí a snaha pomoci kompenzována, neobejde se to ale bez administrativní zátěže. Děkujeme za pochopení

Od roku 2020 budou veškeré práce spojené s činností spolku prováděny za úplatu.
Školení nových členů – sobota 22.2.2020 od 8:00 v klubovně PS.
Bližší informace upřesnění apod. na tel. 604 828 704