Jak začít rybařit

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky. Na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok
požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy

K získání povolenky je nutno předložit:
platný rybářský lístek
splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

2) Jako nečlen:

navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad dyjí tel.: 603 568560, Brněnská přehrada – restaurace U KOTVY adresa: Pod Chocholou 909, Brno – Bystrc, tel.: 608 983884)

požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny
předložit platný rybářský lístek

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.