Jak začít rybařit

Vzhledem k aktuální epidemiologické situace v České republice je zřejmé, že školení nových členů do konce měsíce února neproběhne. Sledujte, prosím, webové stránky pobočného spolky, kde bude, pokud to současná situace umožní, uveden termín školení nových členů nebo vždy na začátku nového kalendářního měsíce volejte hospodáři spolku – viz „Kontakt“ – o aktuální informace týkající se uspořádání školení nových členů.

 

1) Jako člen Moravského rybářského svazu, z.s.:

Žadatel o členství musí absolvovat následující kroky a úkony:

navštívit kterýkoliv pobočný spolek Moravského rybářského svazu, z.s. (dále jen MRS) a požádat o přijetí za člena vyplněním přihlášky. Na základě rozhodnutí výboru o přijetí za člena uhradit zápisné a členský příspěvek na příslušný kalendářní rok
požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro členy

K získání povolenky je nutno předložit:
platný rybářský lístek
splnění podmínek dle § 7, odst. 5, Stanov MRS, z.s.

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“, nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku.
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.

2) Jako nečlen:

navštívit kteréhokoliv prodejce povolenek MRS (sekretariát svazu, pobočné spolky, Pálava, spol. s .r.o., Zdeňka Janíčková, Vladimír Perna -Vranov nad dyjí tel.: 603 568560, Brněnská přehrada – restaurace U KOTVY adresa: Pod Chocholou 909, Brno – Bystrc, tel.: 608 983884)

požádat o prodej povolenky dle vlastního výběru za cenu pro nečleny
předložit platný rybářský lístek

Rybářský lístek vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu žadatele na základě předložení „Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ nebo na základě předložení dříve vydaného rybářského lístku, nebo u cizích státních příslušníků dále jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského lístku nebo rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vydaným ve státě, jehož je občanem.
„Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku“ vydávají, po úspěšném prokázání základních znalostí (složení testu) z oblasti rybářství, biologie ryb, právních předpisů upravujících lov ryb, právnické osoby pověřené ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku, tj. pobočné spolky MRS, nebo Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity v Brně.