Školení nových členů

Školení nových členů V souladu s pověřením Ministerstva zemědělství ze dne 14.10.2020 č.j.: 53746/2020-MZE-16232 s bodem II. podmínek pro organizování zkoušek, jako pověřený subjekt – Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Hrušovany nad Jevišovkou, evidenční...

Násada kaprů

Dne 16.03.2021 byl na revíry ve správě pobočného spolku Hrušovany nad Jevišovkou – Jevišovka 1, Jevišovka 1A, Dyje 8 a Dyje 9 vysazen kapr K3 o průměrné hmotnosti skoro 3,0 kg, o celkové váze 2400 kg. Z toho na Pošťák 100 kg, na Jevišovku v Hrušovanech n. Jev. nad...

Úhrada členství

24.2.2021 Na základě usnesení č.1 ze zasedání Rady Moravského rybářského svazu ze dne 14.01.2021 bylo schváleno mimořádné opatření pro rok 2021, spočívajícího v prodloužení termínu pro úhradu členských příspěvků členů Svazu do konce měsíce dubna....

Členství

19.2.2021 Zájemci o členství v Moravském rybářském svazu, z.s., pobočném spolku Hrušovany nad Jevišovkou, jsou povinni absolvovat školení nových členů, které pobočný spolek každoročně pořádá. Vzhledem k aktuální koronavirové situaci prosíme zájemce o trpělivost a...

Školení nových členů

10.2.2021 Vzhledem k aktuální epidemiologické situace v České republice je zřejmé, že školení nových členů do konce měsíce února neproběhne. Sledujte, prosím, webové stránky pobočného spolky, kde bude, pokud to současná situace umožní, uveden termín školení nových...