Členská schůze

Členská schůze, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou (dále jen „PS“) se bude konat v sobotu 4. března 2023 od 9:00 ve společenském centru v Hrušovanech nad...

Oběžník povolenky

OBĚŽNÍKVracení povolenek a sumářů za rok 2021:V souladu s ustanovením §7 odst.6 písm. c) stanov MRS, z.s., musí být povolenka a sumář vráceny do15-ti dnů po skončení jejich platnosti, i když jejich držitel nelovil, konkrétně do 15. ledna 2022. Podleustanovení §7...

Pozvánka

POZVÁNKAna členskou schůzi, v případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, tak na náhradní členskouschůzi, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou(dále jen „PS“), která se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 9:00...

Vysazování kapra a mimořádný sjezd.

Vysazování kapra: Dne 9.6.2021 bylo na revír PS Jevišovka 1A (Cukrovarák a Hliník) vysazeno celkem 10 q kapra K3 o průměrné hmotnosti 2,5kg. Další vysazení kapra do celého revíru by mělo proběhnout koncem čevna nebo začátkem července. Mimořádný sjezd MRS, z.s.: Dne...

Zkoušky pro vydání rybářského lístku

Pobočný spolek Hrušovany nad Jevišovkou, evidenční číslo 46-22, se sídlem Nádražní 541, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, oznamuje, že námi pořádané zkoušky kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku proběhnou v následujících termínech: pátek...