Oběžník povolenky

OBĚŽNÍKVracení povolenek a sumářů za rok 2021:V souladu s ustanovením §7 odst.6 písm. c) stanov MRS, z.s., musí být povolenka a sumář vráceny do15-ti dnů po skončení jejich platnosti, i když jejich držitel nelovil, konkrétně do 15. ledna 2022. Podleustanovení §7...

Pozvánka

POZVÁNKAna členskou schůzi, v případě, že se nedostaví nadpoloviční většina členů, tak na náhradní členskouschůzi, pobočného spolku Moravského rybářského svazu se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou(dále jen „PS“), která se bude konat v sobotu 5. března 2022 od 9:00...