1. Vysazování kapra: Dne 9.6.2021 bylo na revír PS Jevišovka 1A (Cukrovarák a Hliník) vysazeno celkem 10 q kapra K3 o průměrné hmotnosti 2,5kg. Další vysazení kapra do celého revíru by mělo proběhnout koncem čevna nebo začátkem července.
  2. Mimořádný sjezd MRS, z.s.: Dne 12.6.2021 proběhl Mimořádný sjezd Moravského rybářského svazu, na kterém byl zvolen nový předseda MRS, z.s. a členové Rady MRS, z.s. a byly upraveny stanovy. Materiály ze sjezdu včetně úplného znění stanov jsou přiloženy.