Školení nových členů

V souladu s pověřením Ministerstva zemědělství ze dne 14.10.2020 č.j.: 53746/2020-MZE-16232 s bodem II. podmínek pro organizování zkoušek, jako pověřený subjekt – Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Hrušovany nad Jevišovkou, evidenční číslo 46-22, se sídlem Nádražní 541, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, oznamujeme zájemcům o vydání rybářského lístku, že námi pořádané zkoušky kvalifikačních předpokladů pro vydání prvního rybářského lístku proběhnou v následujících termínech:

• pátek 16.04.2021, 17:00-19:00

• pátek 23.04.2021, 17:00-19:00

• sobota 24.4.2021, 08:00-11:00

Místem konání zkoušek ve všech výše uvedených termínech bude Modrý salónek Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. Zájemci mimo již evidovaných ať se nahlásí na telefonním čísle 604 828 704 (p. Šedivý, předseda spolku) nebo osobně v úterý 14.4.2021 v době 16:00-18:00 v klubovně spolku.