24.2.2021 Na základě usnesení č.1 ze zasedání Rady Moravského rybářského svazu ze dne 14.01.2021 bylo schváleno mimořádné opatření pro rok 2021, spočívajícího v prodloužení termínu pro úhradu členských příspěvků členů Svazu do konce měsíce dubna.