10.2.2021 Vzhledem k aktuální epidemiologické situace v České republice je zřejmé, že školení nových členů do konce měsíce února neproběhne. Sledujte, prosím, webové stránky pobočného spolky, kde bude, pokud to současná situace umožní, uveden termín školení nových členů nebo vždy na začátku nového kalendářního měsíce volejte hospodáři spolku – viz „Kontakt“(604 828 704) – o aktuální informace týkající se uspořádání školení nových členů.