Na členskou schůzi MRS z.s. – pobočného spolku v Hrušovanech nad Jevišovkou, která se koná v sobotu 29.2.2020 ve SPOLEČENSKÉM CENTRU v Hrušovanech nad Jevišovkou, nám. Míru. Začátek v 9:00.

Program:

  • Zahájení
  • Volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti PS
  • Zpráva o hospodaření PS
  • Závěry o IX. sjezdu MRS
  • Diskuse
  • Usnesení